Kv Morfeus

I centrala Borås, vid Knalletorget, har vi tillsammans med Willhem föreslagit ett hus på ca 20 våningar. Totalt beräknas det rymma mellan 130-150 hyresrätter.

Klicka för att se mer.
Prästgårdsvägen

Skissförslag till nya flerbostadshus som bilaga till ansökan om planbesked.

Klicka för att se mer.