• http://www.forumarkitekter.se/wp-content/uploads/2019/01/190102-Kusken-10.jpg
Kv Kusken

I Åby, Mölndal, har vi ritat en byggnad som kommer att rymma kontor och lager för flera hyresgäster. En sockelvåning i tegel och svart plåt på tak och fasad, rejält med ljus och flexibla ytor, är signum för byggnaden. Delar av den exteriöra gestaltningen bygger på en tidigare utvecklad skiss av Nordström Kelly Arkitekter.

Var: Mölndal

Beställare: Plusfastigheter

Färdigställt år: byggs under 2019