• http://www.forumarkitekter.se/wp-content/uploads/Projekt/Prästgårdsvägen/Prästgårdsvägen-sydost.jpg
  • http://www.forumarkitekter.se/wp-content/uploads/Projekt/Prästgårdsvägen/Prästgårdsvägen-nordväst.jpg
  • http://www.forumarkitekter.se/wp-content/uploads/Projekt/Prästgårdsvägen/Prästgårdsvägen-sydväst.jpg
Prästgårdsvägen

Skissförslag till nya flerbostadshus som bilaga till ansökan om planbesked.

Var: Alingsås

Beställare: Privat

Färdigställt år: -