Ett personligt kontor

Forum Arkitekter är ett personligt kontor med en öppen atmosfär och korta beslutsvägar.

Vi tror att prestigelöshet, delaktighet och personligt ansvarstagande ger både trivsel på arbetsplatsen och medför att vi kan leverera tjänster med hög kvalitet. För oss är lyhördhet, engagemang, kompetens och kundrelationer viktiga arbetsverktyg. Verksamheten startade 1981 i Göteborg och vi arbetar med projekt i hela landet. I våra uppdrag arbetar vi med hela gestaltningsprocessen, från idé och konceptutveckling till färdigprojekterade miljöer.

Värderingar

God arkitektur uppkommer när gestaltning, funktion och ekonomi samverkar. Genom att väga samman dessa faktorer bidrar vi till att skapa vackra, funktionella och hållbara miljöer.

Vi tror att störst nytta uppnås genom samverkan och respekt för önskemål kring ekonomi, tidplan och kvalité. Genom att vara goda lyssnare med stort engagemang och tydliga återkopplingar använder vi vår kompetens för att tillgodose specifika behov och omsätta dessa till byggd miljö.

Kompetenser

  - Om- och nybyggnation av villor och flerbostadshus

  - Om- och nybyggnation av offentliga byggnader

  - Inredning

  - Komersiella lokaler

  - Utveckling av detaljplaner

  - Dagsljusberäkningar, både för certifiering och som en del av utformningsprocessen

  - Visualiseringar, både som diskussionsmetod och för marknadsföring