Villa Nygårdh

I Kyna utanför Borlänge kommer snart Villa Nygårdh ta plats med full utsikt över Ösjön. Villan är en uppbruten version av den klassiska svenska timmerstugan, med en mjuk färgsättning typisk för Dalarna. Forum har hjälpt till m...

Se mer!
Brf Farkosten

Intill tågstationen i Alingsås byggs nu ett flerbostadshus som vid årsskiftet väntas vara färdigt. Gestaltningen är en kombination av puts och tegel, med fönster inspirerade från det klassiskt industriromantiska. Rejäla ljusinsläpp ...

Se mer!
Kv Morfeus

Vid Knalletorget i centrala Borås har vi tillsammans med Willhem föreslagit ett hus på cirka 20 våningar. Totalt beräknas det rymma mellan 130-150 hyresrätter.

Se mer!
Brf Ferrum

En bostadsrättsförening med 66 lägenheter i Borås. Visualiseringen har vi producerat internt. Har ni frågor eller synpunkter på Ferrum, kontakta Malin Bergqlin på malin.bergqlin@forumarkitekter.se eller på 031-65 54 04. ...

Se mer!
Lisebergsbanan

Fasadrenovering och ombyggnad av Lisebergbanans exteriör samt restaurang.

Foto: Liseberg AB

Se mer!
Skeppsmagasinet

Ombyggnad och inredning av restaurang Skeppsmagasinet på Liseberg.

Se mer!
Fritidshus Grötö

Ett fritidshus med stor försiktighet insmuget på Grötös klippor. Naturen har gett förutsättningarna för placering, siktlinjer och utsikter. Naturen definierar också karaktären för varje rum, såväl invändigt som utvändigt. ...

Se mer!
Hamnområdet - nya Polketten

Revitalisering av Hamnområdet på Liseberg där Polketten renoverats och öppnats upp mot området.

Foto: Liseberg AB, Nora Lorek

Se mer!
Kungsängen

TÄVLINGSVINST!

I Jönköping har vi tillsammans med Willhem och Mareld Landskapsarkitekter vunnit en markanvisningstävling om mindre bostäder i trähus. 47 lägenheter i en liten, mänsklig skala.

Se mer!
Bergs Salonger

Ny restaurangbyggnad vid Storgatan på Liseberg utformad som ett kvarter med flera fasaduttryck och olika inredningskoncept.

Se mer!
Kv Kusken

I Mölndal strax väster om den stora travanläggningen har vi ritat en byggnad som rymmer kontor och lager för flera hyresgäster. Utformningen är en sockelvåning i tegel och svart plåt som skapar en uppdelning och ger byggnaden dess s...

Se mer!
Kv Liljedal

Vårt bidrag till en markanvisningstävling i Kungälv. Förslaget vann dessvärre inte, men vi är stolta och visar gärna upp det trots allt. Visualiseringen har vi producerat internt. Har ni frågor eller synpunkter på kvarter Lil...

Se mer!
Syrisk-Ortodox Kyrka

Nybyggnad av kyrkolokal i anslutning till St Gabriels befintliga kyrkobyggnad i Västra Frölunda, Göteborg.

Se mer!
GLC

Ny logistikanläggning med lager/omlastningsytor och kontorslokaler för GLC.

Se mer!
Brf Sjöutsikten

Nyproduktion av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med utsikt över Mjörn.

Se mer!
Björlanda Brygga

Småskaliga flerbostadshus med 37 lägenheter i bostadsrättsform enligt konceptet Gårdshem.

Se mer!
Örgryte Torp

158 hyreslägenheter inklusive 8 service-bostäder (BmSS) samt garage under mark.

Färdigprojektering för Serneke åt Posiedon AB som bygger på bygglov av Sweco Architects.

Se mer!
Hälle Lider

En bostadsrättsförening i Uddevalla.

Se mer!
Villa Nilsson

Privat villa på sluttningstomt med sjöutsikt.

Se mer!
Nordia Law

Ombyggnad av bef. lokaler i anrikt och kulturhistoriskt värdefullt hus till kontor för advokatfirman Nordia Law.

Se mer!
Kv Vimpeln

Bostadsrätter i Alingsås.

Se mer!
PEAB Småhus

Konceptutveckling av olika småhustyper enligt teknisk platt form i samarbete med PEAB, A-Hus, Åtvidabergshus och Attacus Jämtlandshus. Användning av dessa hustyper i olika projekt från planprocess till färdigprojektering.

Se mer!